• اتهام شرط‌بندی به #فروزان از کجا آمد؟

    اتهام به محسن فروزان اولین بار ساعتی پس از شکست #تراکتور مقابل سپیدرود در فضای مجازی مطرح شد.

    تهمت شرط‌بندی از آنجا ریشه می‌گیرد که همسر فروزان ۲سال قبل وقتی برای مزون خود صفحه شخصی داشت، یکی دو باری یک سایت شرط‌بندی را تبلیغ کرده بود