• امیر خانزاده   Amirkhanzad1980@

    1398/01/27 ساعت 13:03

    پس از احضار سفیر فرانسه در تهران به @IRIMFA در واکنش به اظهارات @GerardAraud سفیر این کشور در واشنگتن، کاخ #الیزه پایبندی خود به #برجام را تایید کرد