• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1398/01/27 ساعت 14:55

    قبلنها که می‌رفتیم دیزی بخوریم همه مخلفات از جمله جناب پیاز را هم می‌آوردند الان ازت می‌پرسه سبزی خوردن و پیاز هم میل می‌کنید؟اگر جواب مثبت بود در فیش قید می‌شود پیاز و سبزی خوردن .پیازم آرزوست