• مرتضی مرادیان   Moradian_ir@

    1398/01/27 ساعت 00:20

    در ۸سال #دفاع_مقدس همه از #ایران عزیز دفاع کردند و جنگ منجر به #همبستگی شد.هیچکس بدنبال مرزبندی نبود.در #سیل اخیر هم همه آمده‌اند.مانند دفاع مقدس همه متحد شده‌اند.تفرقه افکنی وهر نوع مرزبندی در امر کمک رسانی وهمیاری برخلاف تاریخ و فرهنگ پرافتخار مردم بزرگ ایران و #منافع_ملی است