• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1398/01/27 ساعت 14:37

    #اینفو_صبح_نو: نگاهی به فعالیت شهرداری تهران در دوره مدیریت جهادی برای مهار آب‌های سطحی تهران سیل ندارد http://sobhe-no.ir/newspaper/۶۸۶/۸/۲۷۳۹۵ …