• امیر خانزاده   Amirkhanzad1980@

    1398/01/27 ساعت 13:03

    این بدان معناست که #فرانسه به اجرای برجام پایبند است و تا زمانی که ایران به تمام تعهدات خود در زمینه هسته‌ای عمل کند، پاریس نیز از توافق هسته‌ای حمایت خواهد کرد