• امیر سیدین   amirseyedin@

    1398/01/27 ساعت 13:04

    نوشتن که سیل خوزستان با خودش پلاک شهدای مفقودالاثر رو آورده. فقط یه بار دیگه بخونید و تصور کنین. چقدر آخرالزمانی. چقدر مهیب. چقدر ویران‌گر و چقدر افسون‌گر. این سکانس، نیاز به مقدمه و موخره نداره. خودش یه روایت تمام و گویاست.