• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1398/01/27 ساعت 14:31

    در پی سیاست‌های جدید اینستاگرام برای حذف صفحات اینستاگرامی نیروهای مسلح ایران، صفحه سردار کمالی نیز مسدود شد.