• کبری آسوپار   asoupar@

    1398/01/27 ساعت 12:19

    کبری آسوپاری هستم که ۱۰۰ تومن پولم رو دیروز مادر گرامی تقدیم دزد فریب‌کار کردند؛ صبح هم دیدم کیف پولم که کارت‌های بانکی و ملی‌م و … توش بود، نیست. سارقین گرامی! این سوژه رو لطفاً بی خیال بشین دیگه، یک ده تومنی و دوتا هزاری ته کیفم مونده، اگه اجازه بدین امروز رو باهاش سر کنم