• اعضای شورای شهر نامگذاری خیابانی به نام استاد شجریان در تهران را تصویب کردند/ایسنا *تصمیمی که گویای جزیره‌ای عمل کردن صداوسیماست.صدا و تصویر استاد وحتی «ربنا»یش اجازه پخش ندارد اما خیابان به نامش می‌شود.بی اعتنایی به خواست و علاقه مردم در تلویزیون،از حد گذشته. #شجریان #صداوسیما