• بهمن بابازاده   bahmanbabazade@

    1398/01/27 ساعت 12:42

    نامگذاری خیابانی به نام استاد #شجریان در تهران اعضای شورای شهر تهران صبح امروز در بررسی تغییر نام معابر و اماکن عمومی شهر تهران پیشنهاد دادند که بلوار فلامک جنوبی و شمالی در منطقه ۲ به نام #شجریان تغییر نام دهد که با ۱۵ رای موافق و بدون مخالف تصویب شد.