• ظریف وزیر امور خارجه #ایران گفت که سفرش به #دمشق در پی تحولات اخیر در منطقه و طراحی برای پیشبرد برنامه گفت‌وگوها در #سوریه برای رسیدن به راه‌حل سیاسی بعد از پیروزی‌های میدانی صورت گرفته است. @JZarif