• دستور وزیر ارتباطات برای تسریع دربازسازی ساختمان‌های اداری مناطق سیل زده http://bit.ly/۲GhhFyh