• #کلینزمن مقیم آمریکاست و با تیم‌ملی آلمان هم به صورت «پروازی» کار می‌کرد اسطوره تیم‌ملی #آلمان، سال‌هاست که در آمریکا زندگی می‌کند و حالا سخت است که تصور کنیم او در اوج اختلافات بین #ایران و #آمریکا، برای کار سر از تیم‌ملی کشورمان در بیاورد./ ایلنا