• یاسین نمکچیان   yasinnamakchian@

    1398/01/27 ساعت 12:33

    اینجا بخشی از دره کن است.‌در وسط دره ویلا و جاده اختصاصی ساخته‌اند.این سیل‌ها اتفاقی نیست.