• امیر خانزاده   Amirkhanzad1980@

    1398/01/27 ساعت 12:49

    روزنامه اسپانیایی #مارکا برای ابراز همدردی با حادثه آتش سوزی کلیسای #نوتردام پاریس دست به اقدام جالبی زد؛ حرف اول نشریه در صفحه نخست (به انگلیسی M) به همراه پرچم فرانسه و عکس کلیسای نوتردام تغییر کرده است