• علیرضا شیرازی   alirezashirazi@

    1398/01/27 ساعت 12:29

    بازسازی کلیسای نوتردام را بدهند به بنیاد مستضعفان! رئیسش میاد در رسانه‌ها با اطمینان میگه دو ساله یک نوتردام بهتر می‌سازیم. بعد میرن زمینهای اطراف نوتردام را تصرف میکنند. بعد از دو سال اازه شروع میکنند به گودبرداری شاید ده سال بعد هم یک مال چند طبقه جایش تحویل دهند!