• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1398/01/27 ساعت 13:58

    وزارت نیرو اعلام کرد: بارندگی‌های مناسب چند ماه اخیر موجب شده است تا کشورمان پربارش‌ترین سال آبی نیم قرن اخیر خود را تجربه کند و بر این اساس حجم بارندگی‌ همه استان‌های کشور از میانگین ۵۰ سال اخیر فراتر برود.