• رشد اقتصادی منفی، دغدغه فروش نفت،بازگشت کوپن، صف برای تهیه گوشت و …در حالی است که آمریکا یک سال پیش از #برجام خارج شد، آنطور که #اصولگرایان می‌خواستند و می‌خواهند اگر ایران از برجام خارج می‌شد و با تحریم‌های همه جانبه مواجه می‌شدیم با چه شرایی مواجه بودیم؟