• سید ناصر حسینی پور   seydnaserhosini@

    1398/01/26 ساعت 14:12

    تصویر خالکوبی مستهجن روی دست «دیوید بکهام» در کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای، دورهٔ دوم متوسطه. شاید سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی دارد به وظیفه خود در قبال سند ۲۰۳۰ عمل می‌کند.