• پیمان طالبی   peymntalebi@

    1398/01/26 ساعت 22:37

    تو گویی مغز غده‌ای زائد است که همچون باری گران بر گردن این قوم افتاده است و اگر چاره‌ای داشته باشند آن را همچون آپاندیس عمل می‌کنند. با چنین مردم کاهلی چگونه می‌شود به مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب پرداخت؟