• فرشاد مهدی‌پور   fmahdipour@

    1398/01/26 ساعت 16:22

    اصلاحطلبا میخان مثه یه موتور هوندا، در جا دور می‌زنن که حمایت هفته پیش خودش‌شون از سپاه و منافع ملی رو بپوشونن و طلبکار بشن؛ فقط حواس‌شون نیس که اونا مثه تریلی ۱۸ چرخن که تا بخوان دور بزنن، دم خروس و تذبذب و تزویرشون می‌افته بیرون؛ اونا بدهکار مملکت‌ن، هم برای این دولت و هم ۸۸.