• داود نعمتی انارکی   d_Nematianaraki@

    1398/01/26 ساعت 00:31

    در خصوص #عملکرد_رسانه_ها در جریان سیل اخیر یادآور شدم که رسانه‌ها و همچنین نهادهای مرتبط با بحران در روزهای اول سیل با توجه به شرایط جامعه و تعطیلی‌های پیش رو با نوعی سردرگمی مواجه بودند و به همین دلیل #مدیریت_بحران عمدتا توسط خود مردم انجام شد.(۴)