• آیت الله جوادی آملی   javadi_amoli@

    1398/01/26 ساعت 08:38

    یکی از نکات برجسته مناجات شعبانیه آن است که انسان می‌گوید: اگر مرا مؤاخذه کنی بگویی چرا گناه کردی؟ من هم مؤاخذه می‌کنم، می‌گویم: تو که بزرگتر بودی چرا آبروی ما را بردی؟ چرا نبخشیدی؟ تا اینجا هم راه باز است که با او این جور درد دل کنیم.