• دیگه واقعا از پاسخ می‌مانم وقتی با اصرار بهم میگن تو خواهرزاده‌ی حمید فرخ نژادی ولی رو نمیکنی :/