• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1398/01/26 ساعت 23:36

    آتش سوزی در کلیسای معروف #نوتردام پاریس گفته می‌شود آتش سوزی با ترمیم اخیر کلیسا ارتباط دارد حادثه ۱۸:۵۰ بعدازظهر دوشنبه به وقت محلی رخ داد. این کلیسا در جزیره سیته در میانه رود سن و در منطقه چهارم در مرکز پاریس واقع شده‌است. هر سال ۱۳ میلیون نفر از آن بازدید می‌کنند.