• محمد رضا باقری   biataberavim@

    1398/01/26 ساعت 19:05

    به خبر دیگه بدم بهتون، نصف سرمایه سریال نمایش خانگی دل به کارگردانی منوچهر هادی رو هم رو حوزه هنری داده. ولی بدون اسم. کاش دوستان سازمان تبلیغات بجای تکذیب از راه دور، عملا جلوی اینکارها رو بگیرن