• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1398/01/26 ساعت 13:10

    #کاغذ هم ۲ نرخی شد! رئیس اتحادیه فروشنده کاغذ و مقوا می‌گوید که قیمت این محصولات نیز در بازار دو نرخی شده است. رئیس اتحادیه فروشنده کاغذ و مقوا اظهار کرد: جای سوال دارد با وجود آنکه تمام کاغذهای وارداتی به کشور در اختیار وزارت ارشاد قرار می‌گیرد، چرا کاغذ دارای دو نرخ است