• احسان تقدسی   demokracy@

    1398/01/26 ساعت 18:23

    این بندگان خدا کاری را انجام می‌دهند که بخشی از دولت میلیاردها تومان بابت انجام آن بودجه گرفته است. گناه اینها چیست که آقای #روحانی توان بسیج زیرمجموعه‌اش را ندارد و به کناری خزیده‌اند تا ارتش و سپاه وظیفه آنها را انجام دهد؟