• حسین عبیری گلپایگانی   poya_2881@

    1398/01/26 ساعت 20:54

    ورزش صبحگاهی هر روز صبح از ساعت ۵/۳۰ الی ۷ صبح همگام با مربی عزیزم جناب مهندس شهرابی و دوست همراه و ورزش دوستم در پارک پرستار محله پیروزی در منطقه ۱۴