• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1398/01/26 ساعت 21:26

    #روحانی در جلسه شورای عالی فضای مجازی: فضای مجازی می‌تواند در بخش تولید و اشتغال تحرک ایجاد کرده و در رونق تولید ملی تاثیرگذار باشد. باید برای پیشگیری از انتشار شایعات در فضای مجازی سیاست گذاری مناسبی داشته باشیم