• کیوان ساعدی   Kayvan_Saedy@

    1398/01/26 ساعت 11:01

    اصرار دولت به عدم استفاده از راههای پیش بینی شده قانونی در جبران خسارتهای #سیل (مثل ۵٪ مقرر در بودجه عمومی، جابجایی در ردیفهای بودجه‌های عمرانی و …) چیست!؟ چرا رهبری باید بدیهیات واضح و اولیه را به رییس جمهور گوشزد کند!؟