• این دوست یوونتوسیمون صبح اومد راجع به ٩٦ نفر هیلزبورو در و گهر ریخت، وقتی یه کم شبیه خودش باهاش حرف زدیم قهر کرد. به اندازه حرف بزنی اینطوری نمیشی عزیزم …