• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1398/01/26 ساعت 11:16

    ۲۷ فروردین ، استاد محمدعلی بهمنی ۷۷ ساله می‌شود … از بهمنی چه خوانده‌اید؟ کدام شعر او را بیشتر زمزمه می‌کنید؟ از این شاعر چه خاطره‌ای دارید؟