• جامعه سبز اندیش   anjoman_sabz@

    1398/01/26 ساعت 13:05

    دولت کنیا از وقتی شلیک کردن به #شکارچی‌های حیوانات و کشتن آنها را قانونی اعلام کرده، این خانم به نام کنیسا جانسون به کنیا رفته و مشغول شکار کردن شکارچی‌ها شده. او تک تیرانداز سابق ارتش آمریکاست و عاشق #حیوانات است.