• مهدی مسائلی   mahdimasaeli@

    1398/01/26 ساعت 15:55

    راست می‌گی واقعا! یکی‌شون همین امام علی(ع)! واقعا نمی‌دونم چرا به طلحه و زبیر اجازه خروج از مدینه داد و زندان‌شون نکرد، به ابن‌عباس می‌گفت من با گمان، کسی را مجازات نمیکنم، این شکلی باید همه زندان‌ها را از مردم پر کنم سهم خوارج را از بیت‌المال می‌داد و مانع ورودشون به مسجد نمیشد