• موسس شیائومی پاداش ۷۳۵ میلیون پوندی اش را به خیریه می‌دهد http://bit.ly/۲VHsGzC