• تابستان ۹۶ «#راز_گل_سرخ » رو، از دست نویسنده کتاب در یک جمع کوچک و صمیمی دریافت کردم. کتابی ارزشمند از ولادت تا شهادت شهید امیر سپهبد علی صیاد شیرازی با قلم شیوای محسن مؤمنی شریف. و حالا این کتاب در آستانه روز ارتش ، مزین میشه به تقریظ حضرت آقا بر سر مزار #صیاد_دلها