• محسن عبدالهی   AbdollahiMohsen@

    1398/01/26 ساعت 07:50

    تلاش جنگ‌طلبان در دولت و کنگره آمریکا برای تمهید قانونی و رسانه‌ای جنگ علیه ایران جدی و نگران‌کننده است. ضروری است دولت با آغاز لابی جدی در واشنگتن از کلیه ظرفیت‌های سیاسی و حقوقی لازم برای جلوگیری از جنگ استفاده کند.