• رگولاتور میگوید حال ارتباطات پل‌دختر «خوب» است http://bit.ly/۲V۰TiOO