• کلیسای تاریخی نوتردامِ پاریس، در فرانسه در حال سوختن است والبته اینجا نه از تکنولوژی‌های تخیلی اطفاء حریق، که عده‌ای برای آتش سوزی #پلاسکو نسخه می‌کردند خبری هست و نه حتا از سلبریتیها و کانالهای زنجیره‌ای و طنزی که برای تحقیر فرانسه، اونارو رو باممالک پیشرفته‌تر مقایسه کنن خبری!