• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1398/01/26 ساعت 12:50

    حضرت آیت‌الله خامنه‌ای:‌ آنچه امروز دشمنان علیه ایران انجام میدهند، نفسهای آخر دشمنی‌شان است. هرچه آنها سخت‌تر بگیرند، اراده‌ی ما قوی‌تر خواهد شد؛ هرچه آنها نسبت به پایبندی ما به معارف قرآنی بیشتر عصبانی بشوند، پایبندی و تمسک ما به قرآن بیشتر خواهد شد