• هوش مصنوعی چینی بالاترین نمره ماشین‌ها در یک آزمون را کسب کرد http://bit.ly/۲VR۵A۹T