• سید علی طاهری   drtaheriali@

    1398/01/26 ساعت 15:26

    #رهبر_انقلاب اسلامی در بیانات نوروزی در حرم مطهر رضوی ؛ در بیان نحوه مواجهه‌ با دولتهای غربی، با توجه به تجربیات تاریخی، مواردی از انتظارات #غلط یا #درست از قدرت‌های غربی را متذکر شدند. ‌‌