• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1398/01/26 ساعت 10:36

    همتی: #بانک_مرکزی برنامه‌ای برای تغییر سود بانکی ندارد/ افزایش نرخ سود بانکی سبب فشار به واحدهای تولیدی شده و ناترازی بانک‌ها را افزایش می‌دهد/ شرایط خوبی از لحاظ ذخایر ارزی دارد که شرایط از سال گذشته نیز بسیار بهتر است https://tn.ai/۱۹۸۹۴۹۸