• ملاقات اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل مخابرات با رئیس فراکسیون کارگری مجلس http://bit.ly/۲Uiesn۹