• فائقه راغی   faeqe_raghi@

    1398/01/26 ساعت 14:30

    تنها سردخانه شهر #زابل که مقادیر زیادی از کالاهای فاسدشدنی را در خود نگهداری میکند با بارندگی‌های روز گذشته دچار آبگرفتگی شد.
    #سیل