• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1398/01/26 ساعت 11:08

    و من هنوز بعد از شنیدن گفت‌وگوی اون دختر بچه با اورژانس بغض داره خفم میکنه. کاش اتفاقی برای مادرش نیوفتاده باشه