• ابوذر امیدوار   abuzar_ir@

    1398/01/26 ساعت 11:27

    َأَقِیمُوا الصَّلَاةَ …نماز را به پا دارید. (به پا داشتن،منظور نماز جماعت است نه تنهایی خواندن)