• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1398/01/26 ساعت 12:01

    برافروخته شدن #روحانی از عدم تحقق مطالبات سیل سال ۹۵ خوزستان معاون پارلمانی رئیس‌جمهور: رئیس‌جمهور بشدت از جهت اجرایی نشدن مطالبات #سیل سال ۹۵ استان #خوزستان برافروخته شده است، رئیس‌جمهور به رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور داد که خیلی سریع مطالبات سال ۹۵ برآورده شود